Medycyna sportowa

Drukuj

ptms logo

POSLKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  od  1.09.2021 uruchamiamy w ramach poradni chirurgicznej funkcjonowanie poradnictwa w zakresie medycyny sportowej .

W ramach porady będzie możliwe przeprowadzenie badań dopuszczających zawodników do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Lekarz wykonujący badania posiada certyfikat PTMS, Uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia 

1.JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA SPORTOWE?


 Poniżej przedstawimy Państwu jak przebiega procedura badań orzeczniczych dopuszczających zawodnika do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej:

 

2. Na wizytę kompleksową należy przynieść ze sobą:

Na badania prosimy o przyniesienie wyników badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:

3.Jak wygląda schemat badania sportowca :


W czasie  wizyty pacjent  kontrolowane i analizowane są następujące parametry:

Dodatkowe informacje :

 Kwalifikacja dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, jest w gestii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

 W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej na danym terenie badania lekarskie przeprowadzają i zaświadczenia wydają lekarze posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (rozp.z 18.07.2003r. Dz.U. 03141 1379).

 Koszt badań sportowo-lekarskich u zawodników powyżej 21 roku życia uprawiających sport amatorsko oraz profesjonalistów pokrywa klub lub zainteresowany zawodnik.

 Profilaktyczne badania lekarskie w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego wykonuje właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( rozp MZ i MENiS z 25.06.2003r.)

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 1.pdf)Załącznik 1[Formularz badania podmiotowego]480 kB2021-08-23 08:02
Pobierz plik (załącznik 2.pdf)Załącznik 2[Wzór obowiązującej Karty Zdrowia Sportowca]166 kB2021-08-23 08:02

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych