logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Projekt – „Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie, ul. Grudziądzka 2”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Tytuł Projektu – „Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie, ul. Grudziądzka 2” w ramach osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje, schemat: 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich).