• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu: Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W ŁASINIE”

Nr sprawy: 2/2018

Wartość: poniżej 30 000 euro

Termin składania ofert:19 styczeń 2018 r. , do godz. 12:00

                                                                                                       

                                                    Unieważnienie

zapytania ofertowego na:

"Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla

projektu: „Termomodernizacja budynku Szpitala w Łasinie”

 

            Z uwagi na złożone oferty, które zawierają bardzo niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż ceny tychże  ofert budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  przez Zamawiającego.

Według Zamawiającego ceny ofert zawierające zaniżoną cenę mają na celu jedynie uzyskanie zamówienia a nie gwarantują należytego  wykonania zamówienia.           

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]1256 kB2018-01-23 13:53
Pobierz plik (Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf)Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf[ ]243 kB2018-01-24 08:18
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1.pdf[ ]404 kB2018-01-16 12:11
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2.pdf[ ]271 kB2018-01-17 09:14
Pobierz plik (Zapytanie 3.pdf)Zapytanie 3.pdf[ ]251 kB2018-01-17 09:14
Pobierz plik (Zapytanie 4.pdf)Zapytanie 4.pdf[ ]247 kB2018-01-17 12:43
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]1264 kB2018-01-11 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc[ ]374 kB2018-01-11 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.doc)załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.doc[ ]374 kB2018-01-11 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 3 Projekt umowy.doc)załącznik nr 3 Projekt umowy.doc[ ]415 kB2018-01-11 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc[ ]372 kB2018-01-11 13:40
Pobierz plik (załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług.doc)załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług.doc[ ]375 kB2018-01-11 13:41