logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Polityka Prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.spzozlasin.pl jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie Łasin z siedzibą w Łasine.
2. DANE KONTAKTOWE

Nasz kontakt z użytkownikiem portalu www.spzozlasin.pl za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie możecie pisać do nas na adres: SPZOZ Łasin z dopiskiem „polityka prywatności”
Administrator Ochrony Danych www.spzozlasin.pl wyznaczył Osobę Upoważnioną, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe:
Imię i Nazwisko: Sławomir Pastuszak
Adres pocztowy: Radzyńska 4, 86-320 Łasin
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu spzozlasin.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownicy:
a) mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:
- przy rejestracji,
- przy założeniu newsletter;
- - w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu spzozlasin.pl;.

W formularzu rejestracyjnym, co do zasady należy podać dane osobiste, takie jak: imię
i nazwisko, e-mail, a także login i hasło, oraz adres korespondencyjny i dane teleadresowe w przypadku prenumeraty papierowej, zawsze są to dane niezbędne. W formularzu istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowościach prasowych, usługach, ofertach handlowych i marketingowych, konkursach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu www.spzozlasin.pl lub prenumeratą, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez portal www.spzozlasin.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

4. Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie.

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.spzozlasin.pl. Twoje dane będą przetwarzać podmioty Służby Zdrowia do celów statystycznych oraz w celu potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne między innymi do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym, komentowania artykułów
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
informacji o wydarzeniach, artykułach.
5. Udostępnianie danych

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Publicznej Służby Zdrowia (patrz pkt 1) do celów statystycznych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Prawa użytkownika:
prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii.
prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.
prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.
prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgłoś nam taką dyspozycję mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez SPZOZ Łasin do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. COOKIES

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.spzozlasin.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

8. LINKI

Serwis zawiera przekierowania/linki do innych stron. www.spzozlasin.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.