• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Medycyna sportowa

ptms logo

POSLKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  od  1.09.2021 uruchamiamy w ramach poradni chirurgicznej funkcjonowanie poradnictwa w zakresie medycyny sportowej .

W ramach porady będzie możliwe przeprowadzenie badań dopuszczających zawodników do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Lekarz wykonujący badania posiada certyfikat PTMS, Uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia 

1.JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA SPORTOWE?


 Poniżej przedstawimy Państwu jak przebiega procedura badań orzeczniczych dopuszczających zawodnika do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej:

 • Procedura orzecznicza najczęściej wymaga jednej wizyty w poradni, jest to czas niezbędny, aby przeprowadzić wszystkie badania, ocenić stan zdrowia młodego sportowca oraz wydać orzeczenie lekarskie.
 • W przypadku zawodników niektórych dyscyplin sportowych, jak np. sporty walki, a także zawodników u których niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań lub/i konsultacji lekarskich procedura orzecznicza może wydłużyć się.
  Żeby rozpocząć badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ, niezbędne jest skierowanie do poradni medycyny sportowej uzyskane od lekarza POZ.
 • Zapisy na badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu skierowania, gdyż do zapisu niezbędne jest podanie danych zawartych w skierowaniu (kod skierowania).

 

2. Na wizytę kompleksową należy przynieść ze sobą:

 • wypełniony formularz badania podmiotowego – wzór do pobrania zał. nr 1
 • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
 • dokumentacje medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • w wybranych przypadkach -próbka porannego moczu w odpowiednim pojemniku (mocz oddajemy po podmyciu się ciepłą wodą ze środkowego strumienia)
 • do badania krwi pacjent musi być 3 godziny bez posiłku
 • podczas badań wskazany jest wygodny strój oraz obuwie sportowe

Na badania prosimy o przyniesienie wyników badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:

 • konsultacje neurologiczną - dotyczy sportów walki
 • audiogram - dotyczy strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych
 • wyniki badań laboratoryjnych -np. morfologia itp.
 • badanie EKG wykonane u lekarza POZ/Pediatry
 • inne wykonywane w poradniach specjalistycznych ,zlecone z uwagi na stan zdrowia pacjenta

3.Jak wygląda schemat badania sportowca :


W czasie  wizyty pacjent  kontrolowane i analizowane są następujące parametry:

 • badanie laboratoryjne (badanie krwi i moczu) 
 • zebranie i przeprowadzenie wywiadu rodzinnego, o stanie zdrowia, przebytych chorobach i urazach;
 • pomiary antropometryczne; waga, wzrost
 • badanie ostrości wzroku przy pomocy tablicy Snellena;
 • badanie elektrokardiograficzne dostarczone przez pacjenta
 • przegląd stomatologiczny- w wybranych dyscyplinach sportowych
 • W przypadku braku przeciwwskazań lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w
 • KARCIE ZDROWIA SPORTOWCA-wzór do pobrania -załacznik nr 2

Dodatkowe informacje :

 • Badania lekarskie dla sportowców Obowiązujące zalecenia, dotyczące kwalifikacji do sportu oraz kontroli stanu zdrowia osób uprawiających sport:

 Kwalifikacja dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, jest w gestii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

 W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej na danym terenie badania lekarskie przeprowadzają i zaświadczenia wydają lekarze posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (rozp.z 18.07.2003r. Dz.U. 03141 1379).

 Koszt badań sportowo-lekarskich u zawodników powyżej 21 roku życia uprawiających sport amatorsko oraz profesjonalistów pokrywa klub lub zainteresowany zawodnik.

 Profilaktyczne badania lekarskie w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego wykonuje właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( rozp MZ i MENiS z 25.06.2003r.)

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 1.pdf)Załącznik 1[Formularz badania podmiotowego]480 kB2021-08-23 08:02
Pobierz plik (załącznik 2.pdf)Załącznik 2[Wzór obowiązującej Karty Zdrowia Sportowca]166 kB2021-08-23 08:02

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych