• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie:  Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: „Zakup sprzętu

                 medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 2/2017

Wartość: poniżej 30 000 euro

Termin składania ofert: 19 styczeń 2017 r. , do godz. 10:00

UWAGA !!!
Dopuszczamy przedłożenie poświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów medycznych, które uzyskały dofinansowanie starszych niż 3 lata

Dnia 24 stycznia 2017 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

 

LECH CONSULTING

 

Sp. z o.o.

 

ul. Podmurna 65/1

 

87-100 Toruń

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W zapytaniu ofertowym zostały złożone trzy oferty. Wymieniona wyżej firma złożyła ofertę z najniższą ceną. Oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf.pdf[ ]267 kB2017-01-19 14:01
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf.pdf)Protokół z wyboru oferty.pdf.pdf[ ]331 kB2017-01-24 13:17
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]732 kB2017-01-11 13:09
Pobierz plik (załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc[ ]116 kB2017-01-11 13:09
Pobierz plik (załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.doc)załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.doc[ ]121 kB2017-01-11 13:10
Pobierz plik (załącznik nr 3 Projekt umowy.doc)załącznik nr 3 Projekt umowy.doc[ ]157 kB2017-01-11 13:10
Pobierz plik (załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług.doc)załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług.doc[ ]107 kB2017-01-11 13:10