• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Dostawa wędlin, produktów zwierzęcych, miesa i produktów mięsnych do kuchni szpitala SP ZOZ Łasin

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: Dostawa wędlin, produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do

                             kuchni szpitala SP ZOZ Łasin  

Nr sprawy: 3/2017

Wartość: poniżej 30 000 euro

Termin składania ofert: 23 styczeń 2017 rok, do godz. 12:00 

Dnia 24 stycznia 2017 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Tomasz Kawski

 

Gruta

 

86 – 330 Mełno

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww firmy jest ofertą z najniższą ceną. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf.pdf[ ]177 kB2017-01-23 13:54
Pobierz plik (Protokół wyboru oferty - ZMIANA.pdf)Protokół wyboru oferty - ZMIANA.pdf[ ]142 kB2017-01-27 13:51
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf.pdf)Protokół z wyboru oferty.pdf.pdf[ ]242 kB2017-01-24 10:08
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]457 kB2017-01-13 13:18
Pobierz plik (załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc[ ]33 kB2017-01-13 13:18
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc[ ]67 kB2017-01-13 13:18
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc[ ]63 kB2017-01-13 13:18