• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Leki - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ w Łasinie

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „LEKI - ZAKUP I DOSTAWA DO SZPITALA SP ZOZ W ŁASINIE

Nr sprawy: 15/2017

Wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 31 maj 2017 roku, do godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert na pakiet 1: 05.06.2017 r. do godz. 10:00

Pozostałe zapisy bez zmian.

 ZMIANA TREŚCI SIWZ na pakiet 1

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) informuję, iż została zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. opis przedmiotu zamówienia został doprecyzowany.

 

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy NOWY

 

 

Ze względu na nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia tj. we formularzu asortymentowo-cenowym należy dokonać sprostowania zgodnie z Nowym formularzem, dzięki któremu Zamawiający dokona prawidłowego wyboru oferty.

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

 

Nowy termin to : 12.06.2017 r. do godz. 12:00

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert Pakiet 1.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert Pakiet 1.pdf[ ]192 kB2017-06-13 11:58
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]272 kB2017-06-01 13:03
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pakiet 2 i 3.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pakiet 2 i 3.pdf[ ]481 kB2017-06-21 12:49
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pakiet 1.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pakiet 1.pdf[ ]357 kB2017-07-03 11:07
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf[ ]119 kB2017-05-29 12:48
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]1584 kB2017-05-23 13:18
Pobierz plik (SIWZ.doc)SIWZ.doc[ ]108 kB2017-05-23 13:19
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]3854 kB2017-05-23 13:19
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2.pdf[ ]146 kB2017-05-29 12:28
Pobierz plik (Zapytanie 3.pdf)Zapytanie 3.pdf[ ]288 kB2017-05-29 12:28
Pobierz plik (Zapytanie 4.pdf)Zapytanie 4.pdf[ ]163 kB2017-05-29 12:28
Pobierz plik (Zapytanie 5.pdf)Zapytanie 5.pdf[ ]188 kB2017-05-29 12:29
Pobierz plik (Zapytanie 6.pdf)Zapytanie 6.pdf[ ]177 kB2017-05-29 12:30
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty na pakiet 1.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty na pakiet 1.pdf[ ]319 kB2017-06-21 12:50
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]537 kB2017-06-08 08:34
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.odt)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.odt[ ]15 kB2017-05-23 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy NOWY.ods)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy NOWY.ods[ ]42 kB2017-06-07 08:11
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.ods)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.ods[ ]35 kB2017-05-23 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 3  Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy.doc[ ]42 kB2017-05-23 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy a art. 25 a - spełnianie waunków.odt)Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy a art. 25 a - spełnianie waunków.odt[ ]19 kB2017-05-23 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy a art. 25 a - wykluczenie.odt)Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy a art. 25 a - wykluczenie.odt[ ]19 kB2017-05-23 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.odt)Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.odt[ ]15 kB2017-05-23 13:21
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia 02.06.2017.pdf)Zmiana ogłoszenia 02.06.2017.pdf[ ]105 kB2017-06-02 11:16
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.pdf)Zmiana treści SIWZ.pdf[ ]148 kB2017-06-02 11:16