logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Szpitala SP ZOZ Łasin

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Szpitala SP ZOZ Łasin

Nr sprawy: 11/2018

Wartość: poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert: 12 lipiec 2018 roku do godz. 12:00

Otwarcie ofert: 12 lipiec 2018 rok, godz. 12:15

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych” 

 

            Dnia 16 lipca 2018 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

 

FUH EKO-UTIL

Monika Puc

  1. Paderewskiego 20A

87 – 300 Brodnica

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww firmy jest ofertą z najniższą ceną. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jest to najkorzystniejsza oferta.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

FUH EKO-UTIL

Monika Puc

  1. Paderewskiego 20A

87 – 300 Brodnica

 

wartość netto: 11.753,40  zł

(słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy),

podatek VAT: 940,20 zł

wartość brutto: 12.693,60

(słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).

 

2)

ZOJA Sp. z o.o.

  1. Jaśminowa 42 A

86 – 300 Grudziądz

 

 wartość netto: 16.825,56  zł

(słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

podatek VAT: 1.346,04 zł

wartość brutto: 18.171,60

(słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy).

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]331 kB2018-07-12 12:54
Pobierz plik (Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf)Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty[ ]390 kB2018-07-16 12:17
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1[ ]535 kB2018-07-09 12:34
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2[ ]605 kB2018-07-11 12:45
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]635 kB2018-07-05 10:54
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]32 kB2018-07-05 10:54
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]40 kB2018-07-05 10:55
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 projekt umowy[ ]61 kB2018-07-05 10:55