logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości max. 600000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie części projektu: "Zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin"

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości max. 60 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie części projektu: „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 15/2018

Wartość: poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert: 14 wrzesień 2018 roku, do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 14 wrzesień 2018 rok, godz. 10:15

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 28.09.2018 r. do godz. 10:00

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej  oferty na:  

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości max. 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie części projektu: „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin”   

 

Dnia 2 października 2018 roku na podstawie złożonej oferty Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jest to:

Bank Spółdzielczy

86-320 Łasin

ul. Odrodzenia Polski 5

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww firmy jest jedyną złożoną ofertą. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

Bank Spółdzielczy

86-320 Łasin

ul. Odrodzenia Polski 5

 

- cena kredytu: 98.407,44  PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem złotych czterdzieści cztery grosze),

 w tym odsetki i prowizja

 W celu podpisania umowy należy skontaktować się z Zamawiającym w  terminie do dnia 05.10.2018 roku

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]337 kB2018-10-04 10:35
Pobierz plik (Uchwała nr 3.pdf)Uchwała [ ]313 kB2018-08-31 13:05
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1011 kB2018-08-31 13:04
Pobierz plik (załącznik nr 1  Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]36 kB2018-08-31 13:05
Pobierz plik (Zmiana terminu otwarcia ofert.pdf)Zmiana terminu składania ofert[ ]178 kB2018-09-13 12:29