logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Płyny infuzyjne - zakup i dostawa do Szpitala SP ZOZ Łasin

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Płyny infuzyjne - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 13/2020

Wartość: poniżej 30000 euro

Termin składania ofert: 29 grudzień 2020 r. do  godz. 12:00 SEKRETARIAT

 Otwarcie ofert: 29 grudzień 2020 r. o godz. 12:15

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Płyny infuzyjne – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

 

            Dnia 30 grudnia 2020  roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02 – 546 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww firmy jest  jedyną złożoną ofertą. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02 – 546 Warszawa

 

Wartość podana na 24 m-ce:

 

wartość netto: 108 660,22

(słownie: sto osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze),

 wartość brutto: 116 842,74

(słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze).

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]289 kB2020-12-30 13:17
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]359 kB2020-12-30 13:17
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]694 kB2020-12-18 10:06
Pobierz plik (załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]32 kB2020-12-18 10:23
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.ods)Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.ods[ ]8 kB2020-12-18 10:24
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.pdf)Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.pdf[ ]224 kB2020-12-18 10:24
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy[ ]142 kB2020-12-18 10:24