• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Szpitala SPZOZ Łasin

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Szpitala  SPZOZ Łasin”

Nr sprawy: 15/ZP/2023

Wartość: poniżej 130.000,00 zł netto

Termin składania ofert: 19.07.2023 do godz. 09:00

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty  na: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Szpitala SPZOZ Łasin” 

            Dnia 27.07.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

REMONDIS Medison Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jest to najkorzystniejsza oferta.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

FUH EKO-UTIL

Monika Puc

ul. Paderewskiego 20A

87 – 300 Brodnica

wartość netto: 64 263,10  zł

(słownie: sześćdziesiąt cztery złote dwieście sześćdziesiąt trzy złote 10/100),

podatek VAT: 5 141,00 zł

wartość brutto: 69 404,10 zł

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote 10/100).

2)

REMONDIS Medison Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

wartość netto: 63 032,53  zł

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwa złote 53/100),

podatek VAT: 5 042,56 zł

wartość brutto: 68 075,09 zł

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 09/100)

3)

PPHU ABBA ECOMED Sp. z o.o.

ul. Filomatów Pomorskich 8

87-100 Toruń

wartość netto: 205 095,00 zł  

(słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

podatek VAT: 16 407,60 zł

wartość brutto: 221 502,60 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwa złote 60/100)

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]414 kB2023-07-19 11:23
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]383 kB2023-07-27 09:32
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1 [ ]272 kB2023-07-17 06:04
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1362 kB2023-07-11 11:52
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]33 kB2023-07-11 11:52
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 2 [ ]42 kB2023-07-11 11:52
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]424 kB2023-07-11 11:53