• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Sprzęt jednorazowego użytku - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Sprzęt jednorazowego użytku - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 13/2019

Wartość: poniżej 30000 euro

 

Termin składania ofert: 21 czerwiec 2019 r. do  godz. 12:00

 Z uwagi na pytania,  Zamawiający udziela odpowiedzi na nie, a tym samym przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 25.06.2019 r. do godz. 10:00

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 "Sprzęt jednorazowego użytku – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

 

            Dnia 27 czerwca 2019 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

Bialmed Sp. z o.o.

  1. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww firmy jest  jedyną złożoną ofertą. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

  

Wartość podana na 12 m-cy:

 

wartość netto: 62 428,40   zł

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy),

wartość brutto: 67 524,66 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy).

 

  

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 02.07.2019 roku.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]271 kB2019-06-27 12:01
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]348 kB2019-06-27 12:02
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1[ ]1120 kB2019-06-19 12:03
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2[ ]625 kB2019-06-19 12:02
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]558 kB2019-06-13 11:59
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]31 kB2019-06-13 12:00
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]171 kB2019-06-13 12:00
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy[ ]46 kB2019-06-13 12:01

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych