• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Pieczywo i produkty piekarskie - zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im Macieja z Miechowa
w Łasinie

Zadanie: „Pieczywo oraz produkty piekarskie– zakup i dostawa do kuchni szpitala SPZOZ w Łasinie”

Nr sprawy: 9/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2023 roku, do godz. 12:00,

 

 

Dnia 24.04.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

PIEKARNIA S.C.

Barbara Dziewulska-Cieszyńska

Marcin Cieszyński

ul. Spółdzielców 1

86 – 320 Łasin

 

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą  pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

PIEKARNIA POLKORN J. Zieliński  Sp. J.

ul. Widok 46

87-720 Ciechocinek

NIP 8910002052

Wartość zamówienia:

wartość netto:  37202,50

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwa złote 50/100),

wartość brutto: 37202,50 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwa złote 50/100).

2)

PIEKARNIA S.C.

Barbara Dziewulska-Cieszyńska

Marcin Cieszyński

ul. Spółdzielców 1

86 – 320 Łasin

 

Wartość zamówienia:

wartość netto:  37 001,50

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy jeden złoty 50/100),

wartość brutto: 37 001,50  zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy jeden złoty 50/100).

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]277 kB2023-04-21 12:20
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty[ ]372 kB2023-04-24 08:16
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1220 kB2023-04-13 09:46
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]30 kB2023-04-13 09:48
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 2 [ ]39 kB2023-04-13 09:52
Pobierz plik (Załącznik nr 3 -Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]405 kB2023-04-13 10:05