logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Remont dachu budynków Szpitala w Łasinie

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zamówienia na: „Remont dachu budynków Szpitala w Łasinie”

Nr sprawy: 11/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł 

Termin składania ofert: 04.05.2023 r. do godz. 09:00  SEKRETARIAT/ E-MAIL

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty  na

"Remont dachu budynków Szpitala w Łasinie”       

Dnia 05.05.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

86-320 Łasin

ul. Grudziądzka 11

 

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jest to oferta najkorzystniejsza i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 60%, termin realizacji zamówienia – 40 %) oraz łączną punktację:

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto/ punkty

Termin na usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancji / punkty

Łączna punktacja

1.

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA Wacław Grudzień 

NIP 6591119048

147 600,00 zł

30,00 pkt

3 dni

40 pkt

70,00

2.

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA Wacław Grudzień 

NIP 6591119048

112 148,21 zł

39,48 pkt

3 dni

40 pkt

79,48

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łasinie SP z o.o.

NIP 8762484035

73 800,00 zł

60 pkt

3 dni

40 pkt

100

4.

FHU „LUCRUM” Jan Kopkowski

NIP 8761533168

127 762,81

34,66 pkt

3 dni

40 pkt

74,66

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]352 kB2023-05-04 10:42
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty[ ]413 kB2023-05-05 06:45
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1284 kB2023-04-27 08:39
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]57 kB2023-04-27 08:39
Pobierz plik (Załacznik nr 2 - Przednmiar prac.pdf)Załącznik nr 2 [ ]12479 kB2023-04-27 08:41
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]412 kB2023-04-27 08:42