• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej i plakatu w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynku Szpitala w Łasinie

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe   

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej i plakatu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Łasinie”

Nr sprawy: 6/2019

Wartość: poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert: 10.04.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.04.2019 r. godz. 10:15

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]81 kB2019-04-02 12:50
Pobierz plik (Formularz cenowy - Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1 Formularz cenowy [ ]114 kB2019-04-02 12:47
Pobierz plik (Projekt umowy - Załącznik nr 3.doc)Załącznik nr 3 - Projekt umowy[ ]119 kB2019-04-02 12:48
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1481 kB2019-04-02 12:45