• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Leki - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „LEKI  - ZAKUP I DOSTAWA DO SZPITALA SP ZOZ W ŁASINIE

Nr sprawy: 17/2019

Wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8   ustawy Pzp

Termin składania ofert: 25 lipiec 2019 roku, do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa

                                        ul. Grudziądzka 2, 86 – 320 Łasin

                                        SEKRETARIAT   

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]581 kB2019-07-26 11:12
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pakiet 2 i 3.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pakiet 2 i 3.pdf[ ]1196 kB2019-09-12 12:39
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[ ]4918 kB2019-07-16 11:49
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]7162 kB2019-07-16 11:45
Pobierz plik (Unieważnienie postepowania Pakiet 1.pdf)Unieważnienie postępowania Pakiet 1[ ]235 kB2019-08-23 12:35
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1.pdf[ ]814 kB2019-07-22 13:50
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2.pdf[ ]298 kB2019-07-22 13:50
Pobierz plik (Zapytanie 3.pdf)Zapytanie 3.pdf[ ]1114 kB2019-07-22 13:51
Pobierz plik (Zapytanie 4.pdf)Zapytanie 4.pdf[ ]319 kB2019-07-22 13:51
Pobierz plik (Zapytanie 5.pdf)Zapytanie 5.pdf[ ]230 kB2019-07-23 09:00
Pobierz plik (Zapytanie 6.pdf)Zapytanie 6.pdf[ ]413 kB2019-07-23 10:28
Pobierz plik (Zapytanie 7.pdf)Zapytanie 7.pdf[ ]524 kB2019-07-24 08:12
Pobierz plik (Zapytanie 8.pdf)Zapytanie 8.pdf[ ]1904 kB2019-07-24 09:35
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty na pakiet 2 i 3.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 2 i 3[ ]863 kB2019-08-23 12:35
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]71 kB2019-07-16 11:50
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods)Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods[ ]32 kB2019-07-16 12:12
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu[ ]55 kB2019-07-16 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc[Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]55 kB2019-07-16 11:52
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności , braku przynależności.doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności , braku przynależności.doc[Załącznik nr 5 - Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności]54 kB2019-07-16 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.doc)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.doc[Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom]58 kB2019-07-16 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 7 -  Główne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 7 - Główne postanowienia umowy.doc[Załącznik nr 7 - Główne postanowienia umowy]56 kB2019-07-16 11:54