• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Produkty spożywcze - zakup i dostawa do kuchni Szpitala SP ZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: Produkty spożywcze – zakup i dostawa do kuchni Szpitala SP ZOZ w Łasinie 

 

Nr sprawy: 12/2020

Wartość: poniżej 30 000 euro

Termin składania ofert:  22 grudnia 2020 rok, do godz. 12:00 SEKRETARIAT

Otwarcie ofert: 22 grudzień 2020 r. o godz. 12:15

 

UWAGA:

Modyfikacja - załącznik nr 3 Projekt umowy

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!

 

NOWY TERMIN: składanie ofert: 30 grudzień 2020 r. GODZ. 12:00

                            otwarcie ofert: 30 grudzień 2020 r. GODZ. 12:15

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na:

 

"Produkty spożywcze - zakup i dostawa do kuchni Szpitala SP ZOZ w Łasinie”

 

             Dnia 30 grudnia 2020 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający unieważnia ww zapytanie ofertowe ze względu na nieścisłości w złożonej ofercie.

Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty, gdyż oferty nie są porównywalne cenowo.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Unieważnienie postepowania.pdf)Unieważnienie zapytania[ ]184 kB2020-12-30 14:06
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - Modyfikacja.pdf)Zapytanie ofertowe MODYFIKACJA[ ]688 kB2020-12-22 13:21
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]694 kB2020-12-14 14:39
Pobierz plik (załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]32 kB2020-12-14 14:40
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.ods)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]8 kB2020-12-14 14:40
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.pdf)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]224 kB2020-12-14 14:41
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy - MODYFIKACJA nr 2.doc)Załącznik nr 3 - Projekt umowy Modyfikacja nr 2[ ]144 kB2020-12-22 13:21
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy - MODYFIKACJA.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy - Modyfikacja[ ]151 kB2020-12-18 15:06
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy [ ]142 kB2020-12-14 14:41
Pobierz plik (załącznik nr 3 Projekt umowy - MODYFIKACJA.pdf)załącznik nr 3 Projekt umowy - MODYFIKACJA.pdf[ ]2765 kB2020-12-18 15:07