• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant  1 art. 275 pkt. 1

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu do  przewozu osób niepełnosprawnych – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łasinie”

Nr sprawy: 10/2021

Termin składania ofert: 23 lipiec 2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23 lipiec 2021 r. do godz. 10:30

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/703f4cf2-373b-404c-8bb0-5f1195b42fce

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łasinie”

 

Znak postępowania: 10/2021

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łasinie.

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: BRAK OFERT

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1

 

Pouczenie:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie Pzp – Dział IX „Środki ochrony prawnej”, art. 505-590

 

 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000127498%2F01

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf[ ]290 kB2021-07-26 12:19