logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ Łasin

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja |z Miechowa w Łasinie

Zamówienia na: „Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 24 miesięcy na potrzeby  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja
z Miechowa w Łasinie”

Nr sprawy: 15/2021

Termin składania ofert: 12 października 2021 godz. 9:00

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert[ ]207 kB2021-10-19 09:17
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków  Zamówienia.pdf)SWZ[ ]10767 kB2021-10-19 08:48
Pobierz plik (Zapytanie   1.pdf)Zapytanie 1[ ]277 kB2021-10-19 09:15
Pobierz plik (Zapytanie   2.pdf)Zapytanie 2[ ]659 kB2021-10-19 09:16
Pobierz plik (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Informacja o unieważnieniu[ ]546 kB2021-10-19 09:18
Pobierz plik (Załacznik nr 1 Formularz  ofertowy.doc.pdf)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]922 kB2021-10-19 08:39
Pobierz plik (Załacznik nr 2  Formularz asortymentowo-cenowy.pdf)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]883 kB2021-10-19 08:50
Pobierz plik (Załącznik nr 3  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu.pdf)Załącznik nr 3 ośw.[ ]753 kB2021-10-19 08:51
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc.pdf)Załącznik nr 4 Ośw. [ ]750 kB2021-10-19 08:52
Pobierz plik (Załącznik nr 5 wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia.doc.pdf)Załącznik 5 Ośw. [ ]655 kB2021-10-19 08:52
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Postanowienia umowy.doc.pdf)Załącznik nr 6 postanowienia umowy[ ]386 kB2021-10-19 08:54