logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

E- zdrowie etap II

logo1

Tryb zamówienia: trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zamówienia na: „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z montażem, modernizacja
i rozbudowa sieci LAN oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego dla SPZOZ Łasin”

Nr sprawy: 19/2021

Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r. do godz. 10:00

Wynik postępowania: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz o wykonanych zamówieniach.doc)Formularz wykonanych zamówieniach [ ]61 kB2021-12-03 13:25
Pobierz plik (Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf)Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania[ ]199 kB2021-12-13 10:41
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf)INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA[ ]558 kB2021-12-21 12:22
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]233 kB2021-12-13 12:37
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[ ]140 kB2021-11-30 11:35
Pobierz plik (Oświadczenie o poliście OC.doc)Oświadczenie o polisie OC [ ]46 kB2021-12-03 13:26
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[ ]11268 kB2021-11-30 11:37
Pobierz plik (Zapytanie  1.pdf)Zapytanie 1[ ]1362 kB2021-12-03 13:24
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1[ ]1362 kB2021-12-03 13:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do OPZ.pdf)Załącznik 1 do OPZ[ ]535 kB2021-11-30 12:06
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWZ.doc)Załącznik nr1 do SWZ[ ]161 kB2021-11-30 11:50
Pobierz plik (Załącznik Nr 1a do OPZ.pdf)Załącznik nr 1a do OPZ[ ]453 kB2021-11-30 12:07
Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SWZ.doc)Załącznik nr 1a do SWZ[ ]135 kB2021-11-30 11:50
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do OPZ po zmianie.doc)Załącznik nr 2 do OPZ po zmianie[ ]118 kB2021-12-03 13:25
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do OPZ.doc)Załącznik 2 do OPZ[ ]118 kB2021-11-30 12:08
Pobierz plik (Załacznik nr 2 do SWZ.doc)Załącznik nr 2 do SWZ[ ]91 kB2021-11-30 11:53
Pobierz plik (Załącznik Nr 2a do OPZ.doc)Załącznik 2a do OPZ[ ]82 kB2021-11-30 12:08
Pobierz plik (Załacznik nr 2a do SWZ aktualizacja.doc)Załącznik 2a do OPZ aktualny[ ]91 kB2021-12-06 13:06
Pobierz plik (Załacznik nr 2a do SWZ.doc)Załącznik nr 2 a do SWZ[ ]92 kB2021-11-30 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do OPZ (CZĘŚĆ I).doc)Załącznik nr 3 do OPZ[ ]60 kB2021-11-30 12:09
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SWZ.doc)Załącznik nr 3 do SWZ[ ]58 kB2021-11-30 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 3a do OPZ (CZĘŚĆ II).doc)Załącznik 3 a do OPZ[ ]55 kB2021-11-30 12:09
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do OPZ.doc)Załącznik nr 4 do OPZ[ ]3209 kB2021-11-30 12:10
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SWZ.doc)Załącznik nr 4 do SWZ[ ]50 kB2021-11-30 11:55
Pobierz plik (Załacznik nr 5 do SWZ.doc)Załącznik nr 5 do SWZ[ ]48 kB2021-11-30 11:56
Pobierz plik (Załacznik nr 6 do SWZ.doc)Załącznik nr 6 do SWZ[ ]49 kB2021-11-30 11:57
Pobierz plik (zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Zmiana ogłoszenia o zamówieniu[ ]46 kB2021-12-06 13:05
Pobierz plik (zmiana SWZ.pdf)SWZ - aktualny [ ]12219 kB2021-12-06 13:07
Pobierz plik (zmiana treści SWZ.pdf)Zmiana treści SWZ[ ]388 kB2021-12-06 13:04