logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Oddział wewnętrzny

Oddział Internistyczny:

Oddział zajmuje parter szpitala i liczy 26 łóżek.

Kadrę lekarską stanowi:

lek. med. Krzysztof Adamaszek

lek. med. Olena Zymnia

Telefon 0 56 466 42 03

W oddziale hospitalizujemy pacjentów ze wszystkimi schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych szczególnie ze schorzeniami chorób układu krążenia, układu oddechowego, krwiotwórczego, układu ruchu oraz wykonujemy  diagnostykę chorób internistycznych, wykorzystując zaplecze badawcze na terenie szpitala.

 

Zajmujemy się leczeniem cukrzycy. Hospitalizujemy pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą i cukrzycą typu 1 i 2 w stanie niewyrównania. Aktywnie poszukujemy powikłań cukrzycy, a w razie potrzeby włączamy wielokierunkowe leczenie. Prowadzimy edukację pacjenta i rodziny pod kątem prawidłowej diety, roli aktywności fizycznej i samokontroli w leczeniu.  Personel służy wszelką pomocą medyczną i edukacyjną . Współpracujemy z innymi placówkami medycznymi gdy zachodzi potrzeba bardziej wnikliwej diagnostyki.

W RAMACH DIAGNOSTYKI WYKONUJEMY BADANIA:

-laboratoryjne

-mikrobiologiczne-w ramach umowy ze szpitalem w Grudziądzu

-rentgenowskie

-tomograficzne-w ramach umowy ze szpitalem w Grudziądzu

-endoskopowe(Gastroskopia, Kolonoskopia)

-ultrasonograficzne

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału poprzez  Izbie Przyjęć szpitala.