• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Oferty Pracy na stanowiska pielęgniarek

W załączeniu konkursy na stanowiska pielęgniarek:

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w wymiarze czasu pracy 7/8


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego w wymiarze czasu pracy 7/8


Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w wymiarze czasu pracy 1/8

Podkategorie