logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach

od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dla SPZOZ Łasin dyżurujący lekarz udziela porad w następujących miejscach:

 • w warunkach ambulatoryjnych - Izba Przyjęć Szpitala w Łasinie
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) - Szpital w Grudziądzu -           dorośli - tel. 56 641 40 19            dzieci - tel. 56 641 47 01
 • telefonicznie - Izba Przyjęć Szpitala w Łasinie - tel. 56 466 42 03 / Szpital w Grudziądzu -         dorośli - tel. 56 641 40 19            dzieci - tel. 56 641 47 01

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły
  spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia