logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Remont dachu budynków Szpitala w Łasinie

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zamówienia na: „Remont dachu budynków Szpitala w Łasinie – pokrycie papą termozgrzewalną”.

Nr sprawy: 10/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł 

Termin składania ofert: 24.04.2023 r. do godz. 12:00  SEKRETARIAT/E-MAIL

 

INFORMACJA O UNIEUWAŻNIENIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im Macieja z Miechowa
w Łasinie, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na remont dachu budynków szpitala SPZOZ Łasin.


Przyczyna unieważnienia postępowania:

W powyższym Zapytaniu ofertowym nie uwzględniono dodatkowych kryterium oceny ofert (takich jak np. okres gwarancji, termin na usunięcie wad zgłoszonych), co uniemożliwiło wyłonienie Wykonawcy.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe nr sprawy 10/ZP/2023 na "Remont dachu budynków Szpitala Łasinie - pokrycie papą termozgrzewalną"  zostaje unieważnione.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące podobnego  przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:
Pobierz plik (Unieważnienie zapytania.pdf)Unieważnienie zapytania[ ]364 kB2023-04-25 12:27
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zpytanie ofertowe[ ]1115 kB2023-04-17 12:35
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]57 kB2023-04-17 12:36
Pobierz plik (Załącznik nr 2  - Przedmiar prac.pdf)Załącznik nr 2 [ ]426 kB2023-04-17 12:37
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]410 kB2023-04-17 12:37