logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Chleb - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin, ul. Grudziądzka 2

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Chleb – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin

 

Nr sprawy: 7/2019

 

Wartość: poniżej 30.000 euro

 

Termin składania ofert: 18 kwiecień 2019 roku, do godz. 12:00

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na:  

"Chleb – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin, ul. Grudziądzka 2”

 

            Dnia 24 kwietnia 2019 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

 

Piotr Kowalski

„PIEKARNIA-CIASTKARNIA”

86-342 Lisnowo 21

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww firmy jest  jedyną złożoną ofertą. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

 Piotr Kowalski

„PIEKARNIA-CIASTKARNIA”

86-342 Lisnowo 21

 

Wartość podana na 1 miesiąc:

 wartość netto: 3 038,69   zł

(słownie: trzy tysiące trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),

 wartość brutto: 3 192,20 

(słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy).

  

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 25.04.2019 roku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]357 kB2019-04-24 08:51
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]501 kB2019-04-09 08:40
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]31 kB2019-04-09 08:41
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]40 kB2019-04-09 08:44
Pobierz plik (załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 Projekt umowy[ ]46 kB2019-04-09 08:45