• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Pieluchomajtki dla dorosłych i inne jednorazowe artykuły medyczne

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Pieluchomajtki dla dorosłych i inne jednorazowe artykuły medyczne  - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 12/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł  

Termin składania ofert: 08.05.2023 r. do  godz. 10:00 SEKRETARIAT / E-MAIL

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Pieluchomajtki dla dorosłych i inne jednorazowe artykuły medyczne  - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin”

            Dnia 11.05.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to Konsorcjum:

Lider: CitoNet Bydgoszcz Sp. z o.o.

            ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz

Członek konsorcjum: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

   ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

1)

Citonet Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz NIP 5540308951

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul.  Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń NIP 8790166790

wartość netto:  103 293,76 zł

(słownie: sto trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100),

wartość brutto: 111 955,44 zł

(słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 44/100)

Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w sprawie podpisania umowy

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]269 kB2023-05-09 07:40
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]388 kB2023-05-11 06:08
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1380 kB2023-04-28 11:52
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]32 kB2023-04-28 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 2 [ ]80 kB2023-04-28 11:54
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3[ ]547 kB2023-04-28 12:03