• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Wędliny, produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne do kuchni szpitala w Łasiniee

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Wędliny, produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – zakup i dostawa do kuchni Szpitala SPZOZ Łasin”

Nr sprawy: 1/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł

Termin składania ofert: 24.01.2023 rok, do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT/e-mail

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty

na:

"Wędliny, produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – zakup i dostawa do kuchni Szpitala SPZOZ Łasin”

            Dnia 25.01.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

„Zakład Przetwórstwa Mięsa

ANIOŁKOWSCY Justyna Stankiewicz Spółka jawna

ul. Karabinierów 2g

86-300 Grudziądz

NIP 8762042053

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

„Zakład Przetwórstwa Mięsa

ANIOŁKOWSCY Justyna Stankiewicz Spółka jawna

ul. Karabinierów 2g

86-300 Grudziądz

NIP 8762042053

wartość netto:  86 302,00  (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100),

wartość brutto: 86 302,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100)

2)

STEK Kałużny i Wspólnicy Sp. k.

ul. Waryńskiego 65

86-300 Grudziądz

NIP 8762462772

wartość netto:  89 755,00   (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

wartość brutto: 89 755,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

 3)

PPHU „JOHN” Paweł John

Grotniki ul. Źródlana 5

64-140 Włoszakowice

NIP 6971049957

 

wartość netto:  99 855,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

wartość brutto: 99 855,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]257 kB2023-01-24 10:21
Pobierz plik (Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]515 kB2023-01-25 10:56
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1657 kB2023-01-17 08:49
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1[ ]31 kB2023-01-17 08:49
Pobierz plik (Załacznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 2 [ ]47 kB2023-01-17 08:52
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3[ ]312 kB2023-01-17 08:54