• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Artykuły biurowe - zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: Artykuły biurowe – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasinie  

 

Nr sprawy: 2/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł

Termin składania ofert:  30 stycznia 2023 rok, do godz. 12:00 SEKRETARIAT/e-mail

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty

na:

 

"Artykuły biurowe - zakup i dostawa do SPZOZ Łasin”

            Dnia 31.01.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

BIURO PLUS

Janowscy s.j.

ul. Broniewskiego 18-22

87 – 100 Toruń

NIP 9562139788

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

P.W. „REDIS”

Kantorski Spółka jawna

ul. Polna 124/126

87 – 100 Toruń

wartość netto:  8 487,14 zł

(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 14/100),

wartość brutto: 10 439,25 zł

(słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 25/100)

2)

BIURO PLUS

Janowscy s.j.

ul. Broniewskiego 18-22

87 – 100 Toruń

wartość netto:  8 128,63 zł

(słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych,63 /100),

wartość brutto: 9 998,21  zł

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 21/100)

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]218 kB2023-01-30 13:13
Pobierz plik (Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]444 kB2023-01-31 13:21
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1341 kB2023-01-23 11:24
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy[ ]32 kB2023-01-23 11:25
Pobierz plik (Załacznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Formularz asortymentowo- cenowy[ ]56 kB2023-01-23 11:27
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Postanowienia umowy[ ]312 kB2023-01-23 11:28