logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Kompleksowe usługi prania dla Szpitala SPZOZ Łasin

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe   

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Kompleksowe usługi prania dla Szpitala SPZOZ Łasin”

Nr sprawy: 14/ZP/2022

Wartość: poniżej 130.000 tyś. zł netto

Termin składania ofert: 02.06.2023 r. do godz. 09:00

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty 

na:

"Kompleksowe usługi prania dla szpitala SPZOZ Łasin”

 

            Dnia 13.06.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o. o. ul. Bojanowska 2B 09-200 Sierpc

 

Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.  

Złożone oferty:

1)

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o. o. ul. Bojanowska 2B 09-200 Sierpc

Wartość:

wartość netto:  81 640,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),

Podatek VAT: 18 777,20 zł

wartość brutto: 100 417,20 zł

(słownie: sto tysięcy czterysta siedemnaście złotych 20/100)

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]236 kB2023-06-02 11:24
Pobierz plik (Protokół z wybory oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]278 kB2023-06-13 07:59
Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1372 kB2023-05-24 09:14
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]30 kB2023-05-24 09:14
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz cenowy.doc)Załącznik nr 3 [ ]31 kB2023-05-24 09:15
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]618 kB2023-05-24 09:15