• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Dostawa Unitu stomatologicznego do Przychodni Zdrowia w Łasinie NOWY

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Dostawa unitu stomatologicznego do Przychodni Zdrowia w Łasinie ”

Nr sprawy: 20/2019

Wartość: poniżej 30 000 euro

 

Termin składania ofert: 24 wrzesień 2019 r. do godz. 12:00

 

UWAGA:

 

Zmiana terminu składania ofert.

NOWY TERMIN: 26.09.2019 r. do godz. 12:00

 

pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]278 kB2019-10-01 08:30
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]3047 kB2019-09-16 12:22
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]5186 kB2019-09-16 12:23
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1.pdf[ ]405 kB2019-09-18 11:18
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2[ ]254 kB2019-09-24 11:56
Pobierz plik (Zawiadomienie  o unieważnienu postepowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnienu postepowania.pdf[ ]242 kB2019-10-01 08:30
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz Oferta.doc)Załącznik nr 1 Formularz Oferta.doc[ ]51 kB2019-09-16 12:23
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy.doc)Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy.doc[ ]54 kB2019-09-16 12:23
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Formularz dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik nr 3 - Formularz dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia.doc[ ]53 kB2019-09-16 12:24
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna.doc)Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna.doc[ ]118 kB2019-09-16 12:24
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania.doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania.doc[ ]58 kB2019-09-16 12:24
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc[ ]50 kB2019-09-16 12:24
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Główne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 7 - Główne postanowienia umowy.doc[ ]79 kB2019-09-16 12:24
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia.pdf[ ]217 kB2019-09-23 07:41