• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Dostawa unitu stomatologicznego do Przychodni Zdrowia w Łasinie

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Dostawa unitu stomatologicznego do Przychodni Zdrowia w Łasinie ”

Nr sprawy: 18/2019

Wartość: poniżej 30 000 euro

 

Termin składania ofert: 09 wrzesień 2019 r. do godz. 12:00

 

UWAGA!!!

Zmiana

Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna Modyfikacja.

Załącznik został zmodyfikowany o kompresor do unitu stomatologicznego. Pozostałe zapisy bez zmian.

 

W związku z powyższym zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert to: 13 wrzesień 2019 r. do godz. 12:00

 

Modyfikacja zapisu § 4 pkt. 1 - załącznik nr 7 do SIWZ Główne postanowienia umowy

 

Unieważnienie postępowania