logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Produkty mleczarskie - zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: Produkty mleczarskie – zakup i dostawa do kuchni SPZOZ w Łasinie

 

Nr sprawy: 4/ZP/2022

Wartość: poniżej 130 000 zł netto

Termin składania ofert:  17 luty 2022 rok, do godz. 14:00 SEKRETARIAT/e-mail

Otwarcie ofert: 18 luty 2022 r. o godz. 10:00

 

INFORMACJA O UNIEUWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im Macieja z Miechowa
w Łasinie, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę produktów mleczarskich do kuchni SPZOZ Łasin.


Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta,  która przekracza pulę środków zagwarantowanych przez Zamawiającego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o unieważnieniu.pdf)Informacja o unieważnieniu[ ]332 kB2022-02-23 13:52
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1406 kB2022-02-10 07:35
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy[ ]32 kB2022-02-10 07:35
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy[ ]31 kB2022-02-10 07:36
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 postanowienia umowy[ ]313 kB2022-02-10 11:38