• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Produkty spożywcze – zakup i dostawa do kuchni SPZOZ w Łasinie

 

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Produkty spożywcze – zakup i dostawa do kuchni SPZOZ w Łasinie”

 

Nr sprawy: 3/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł

Termin składania ofert: 08.02.2023 rok, do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT/e-mail

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty na:  "Produkty spożywcze- zakup i dostawa do kuchni SPZOZ w Łasinie”

 

Dnia 10.02.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

Dla CZĘŚCI I , II, III, IV

 

ABER Sp. z o.o.

Oddział w Bydgoszczy

ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

NIP 9460010016

 

Dla CZĘŚCI V

 

UNIFREEZE Sp. z o.o.  

ul. Miesiączkowo 110

87-320 Górzno

NIP 8740003979

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty w/w firm są ofertami najkorzystniejszymi pod względem ceny. Spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ceny ofert mieszczą się kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]439 kB2023-02-09 12:54
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]642 kB2023-02-10 10:36
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1869 kB2023-02-01 12:21
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1[ ]39 kB2023-02-01 12:21
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.xls)Załącznik nr 2 [ ]116 kB2023-02-01 12:23
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]312 kB2023-02-01 12:23