• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi - zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi  - zakup i dostawa do Szpitala SPZOZ Łasin”

 

Nr sprawy: 5/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł

Termin składania ofert: 09.03.2023 rok, do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT/e-mail

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty na:

" Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi  - zakup i dostawa do Szpitala SPZOZ Łasin Produkty spożywcze- zakup i dostawa do kuchni SPZOZ w Łasinie”

            Dnia 10.03.2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

 

Informer Med  Sp. z o. o.  

ul. Winogrady  118

61-626 Poznań 

NIP 5213665861

 

Uzasadnienie wyboru:

W ww. postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta ww firma spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena

netto

Cena brutto

1.

Informer Med  Sp. z o.o.

ul. Winogrady  118

61-626 Poznań 

NIP 5213665861

110 650,00 zł

119,877,00 zł

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]196 kB2023-03-09 12:22
Pobierz plik (Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty [ ]337 kB2023-03-10 08:37
Pobierz plik (zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1[ ]555 kB2023-03-06 11:43
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2[ ]1090 kB2023-03-07 12:00
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]643 kB2023-03-01 10:39
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]33 kB2023-03-01 10:39
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.doc)Załącznik nr 2 [ ]109 kB2023-03-01 10:39
Pobierz plik (Załacznik nr 3 Postanowienia Umowy AKTUALIZACJA.pdf)Załącznik nr 3 AKTUALIZACJA[ ]339 kB2023-03-07 12:01
Pobierz plik (Załacznik nr 3 Postanowienia Umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]246 kB2023-03-01 10:40