logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie

Tryb zamówienia: trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zamówienia na: „Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie”.

Nr sprawy: 6/ZP/2023

Termin składania ofert: 14.03.2023 r. do godz. 13:00

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022  poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający  informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów ocen ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wybrana została oferta złożona przez:

Expert Sp. z o. o.

ul. Rapackiego 33

86-300 Grudziądz

NIP 8762475094

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 282 900,00 zł.

Załączniki:
Pobierz plik (08db3743-0ee6-94de-a055-4100125de911.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania[ ]59 kB2023-04-07 09:24
Pobierz plik (Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf)Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania[ ]178 kB2023-03-14 12:43
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert.pdf)Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert[ ]1167 kB2023-03-20 13:09
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[ ]105 kB2023-03-08 06:35
Pobierz plik (SKM_C30823031415100.pdf)Informacja z otwarcia ofert[ ]382 kB2023-03-14 14:04
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[ ]9269 kB2023-03-07 18:10
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SWZ[ ]1121 kB2023-03-07 18:11
Pobierz plik (Załacznik nr 2 do SWZ.doc)Załącznik nr 2 do SWZ[ ]47 kB2023-03-07 18:12
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SWZ.doc)Załącznik nr 3 do SWZ[ ]32 kB2023-03-07 18:12
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SWZ.doc)Załącznik nr 4 do SWZ[ ]34 kB2023-03-07 18:13
Pobierz plik (Załacznik nr 5 do SWZ.doc)Załącznik nr 5 do SWZ[ ]33 kB2023-03-07 18:14
Pobierz plik (Załacznik nr 6 do SWZ.doc)Załącznik nr 6 do SWZ[ ]59 kB2023-03-07 18:17
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SWZ.pdf)Załącznik nr 7 do SWZ[ ]259 kB2023-03-07 18:18