• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Artykuły higieniczne, środki czystości i artykuły gospodarcze - zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: "Artykuły higieniczne, środki czystości  i artykuły gospodarcze - zakup i dostawa do Szpitala SPZOZ w Łasinie "

Nr sprawy: 7/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł netto

Termin składania ofert: 20.03.2023 rok, do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:  SEKRETARIAT/e-mail

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty

na:

 

"Artykuły higieniczne, środki czystości i artykuły gospodarcze – zakup i dostawa do SPZOZ w Łasinie”

            Dnia 21 marca 2023 roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

BIURO PLUS

Janowscy s.j.

ul. Broniewskiego 18-22

87 – 100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)

BIURO PLUS

Janowscy s.j.

ul. Broniewskiego 18-22

87 – 100 Toruń

wartość netto:  40 959,09

(słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100),

wartość brutto: 50 379,68 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 68/100)

2)

Logos S.C.

K. Rutecka, P. Syczylo

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  

87 – 100 Toruń

wartość netto:  47 466,20

(słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 20/100)

wartość brutto: 57 385,33  

(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 33/100)

3)

DABEX Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Toruńska 151

85-880 Bydgoszcz

wartość netto:  51 171,26

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 26/100),

wartość brutto: 62 940,67  zł

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 67/100)

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]244 kB2023-03-20 12:48
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]500 kB2023-03-21 09:22
Pobierz plik (zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1 [ ]255 kB2023-03-14 12:18
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1403 kB2023-03-13 10:22
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]32 kB2023-03-13 10:22
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 2 [ ]50 kB2023-03-13 10:23
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3[ ]532 kB2023-03-13 10:24